Disclaimer

Konict BV is zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken op deze website. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de website voorkomen. Konict BV behouden alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Konict BV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Omhoog Terug