Wat is Schooltrack?

Schooltrack is de omgeving voor onderzoek naar de ontwikkeling van scholen.

Wat kunt u met schooltrack?

Met Schooltrack kunt u:

  • zelfevaluaties uitvoeren
  • schooleffectiviteit onderzoeken
  • ouderenquetes afnemen
  • leerlingtevredenheid vaststellen
  • en vragen naar wat u wilt.

Waar biedt Schooltrack?

Schooltrack biedt:

  • wetenschappelijk verantwoorde vragenlijsten;
  • mogelijkheid tot online vraagafname
  • directe online rapportages
  • benchmarks met andere scholen
  • en nog veel meer.

Voor wie is Schooltrack bedoeld?

Schooltrack is bedoeld voor schoolmanagers, leerkrachten, leerlingen, medezeggenschapsraden en ouders.

Wie is Schooltrack?

Schooltrack is opgezet door onderwijsonderzoekers van de Universiteit Twente. Schooltrack wordt onderhouden door Konict in samenwerking met Qlict.

Hoe neem ik contact op?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd de Vries.

 

Omhoog Terug