Diensten

Servicetrack verzorgt al uw onderzoek naar:
  • organisatie-ontwikkeling
  • duurzame kwaliteitvan services
  • innovatievermogen
  • klanttevredenheid
  • concurrentieposities
Onze onderzoeksmethodieken:
  • enquêtes: bijvoorbeeld klanttevredenheidsenquêtes
  • monitors: een regelmatig terugkerende korte vragenlijst om zo ontwikkelingen en trends te kunnen herkennen
  • benchmarks: door het vergelijken kan men van elkaar leren
  • interviews en observaties: hierbij gaat het vaak om dieptestudies, waarbij de kennis, inzichten en meningen van mensen tellen
We gebruiken wetenschappelijk verantwoorde methoden en instrumenten die hun waarde in de onderzoekspraktijk hebben bewezen.

We vertalen resultaten naar praktisch bruikbare conclusies, adviezen en aanbevelingen.
Omhoog Terug